Sala wypełniona była po brzegi. Nie było nie tylko gdzie usiąść, ale również gdzie stać. Koncert zatytułowano "W listopadowym uniesieniu...".

Na początek wykonali "Rotę". Śpiewała również publiczność.

Później były znane pieśni legionowe i piosenki patriotyczne, takie jak: "Z młodej piersi się wyrwało", "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" czy "W Dąbrowy gęstym listowiu". Śpiewał zespół Unisono. Pomiędzy utworami były wiersze i teksty związane z niepodległością. Na zakończenie zaśpiewali "Polsko, Polsko, naszych marzeń".