To były najpiękniejsze pieśni polskich kompozytorów. W koncercie „W kontuszu i z humorem” wystąpili soliści Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Orkiestra Salonowa z Łodzi pod kierownictwem Zuzanny Niedzielak.

Publiczność szalała. Owacje były na stojąco!

- Dziękuje serdecznie Panu Dariuszowi Stachurze i najwspanialszym artystom za żar, jaki zagościł w naszych sercach podczas tego koncertu. Za emocje z najwyższego pułapu, które uświadomiły nam, jak bardzo jesteśmy dumni z historii naszego narodu - podsumowała Maria Wrzos-Meus, dyrektor MOK-u.

Organizatorami koncertu były Fundacja Dariusza Stachury „Canto Pro Classica” i MOK.