26 czerwca od godziny 10.00 będzie można szkicować w plenerze przed budynkiem MDK (ul. Pułaskiego 38). Ci, którzy nie pasjonują się szkicowaniem, mogą w tym samym czasie wziąć udział w hip - hopowych warsztatach tanecznych. Zajęcia poprowadzi Paulina Morzyszek. Tego samego dnia od godziny 11.00 warsztaty muzyczne pt. "Wakacje z gitarą" dla młodzieży poprowadzi Krzysztof Straburzyński.
27 czerwca od godziny 11.00 Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na warsztaty taneczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. "Taniec niepoważny do muzyki poważnej" czyli taniec nowoczesny w rytm muzyki klasycznej. Zajęcia poprowadzi Ilona Osińska.