Wybrane zespoły zagrają na scenie MOK-u razem z gwiazdę tegorocznej gali, Proletaryatem.  

Impreza odbędzie się w piątek 27 czerwca o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14). Podczas finału Rock Master zaprezentuje się 8 wybranych przez jury zespołów. Zespoły amatorskie, które w swoim dorobku nie mają oficjalnych wydawnictw oraz podpisanych zobowiązań wobec wytwórni płytowych, mogą zgłaszać się do konkursu do 16 maja.

Podczas oceny nadesłanego materiału komisja będzie brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, aranżację utworów, innowacje oraz ogólne wrażenie artystyczne.

27 czerwca spośród finałowych zespołów jury wyłoni laureata i przyzna wyróżnienia. Łączna pula nagród przewidziana na ten cel to 5.000 złotych.