film "Katyń":
5 października – 18 października - godziny 16.00 i 18.15
19 października - 25 października - godzina 17.00

KINO "TOMI"
ul. Gdańska 4,
tel. 215 42 69 / 0 601 35 36 20