Tegoroczna impreza odbędzie się w piątek, 27 czerwca. Amatorskie zespoły mogą zgłaszać udział w przeglądzie do 16 maja. Na adres organizatora (Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 14) należy przesłać płyty z materiałem demo (maksymalnie dwa utwory).
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury, które tworzyć będą profesjonalni muzycy, do przesłuchań zakwalifikuje 8 zespołów. Komisja artystyczna podczas oceny nadesłanego materiału będzie brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, aranżację utworów, innowacje oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Zespoły, które zakwalifikują się do udziału w przeglądzie, zostaną poinformowane drogą telefoniczną i mailową do 21 maja.

Drugi etap przeglądu to przesłuchania konkursowe i gala finałowa, które odbędą się 27 czerwca. W ramach występu uczestnicy zaprezentują własną twórczość. Łączny czas prezentacji i przygotowań technicznych nie może przekroczyć 20 minut. Ocenie podlegać będzie: ogólny wyraz artystyczny, czystość brzmienia, rytm oraz technika wykonawcza. Jury spośród zespołów wyłoni laureata i przyzna wyróżnienia. Łączna pula nagród przewidziana na ten cel to 5.000 złotych.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony mokpabianice.eu.