W sali Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie wystawiono przedstawienie, zgromadziły się rodziny i przyjaciele osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bo to właśnie z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną pokazali „Wędrówkę do krainy Oz”.

- Było to już nasze 21 przedstawienie – przypominaAnna Lewandowska, kierownik ŚDS.

Słowo wstępu przed spektaklem wygłosił ojciec Mariusz Kwiatkowski, kamilianin. Pracuje on w w jednym z ośrodków kamiliańskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz w Matce Polce. 

- Jesteście wielkim darem świata - zwrócił się do niepełnosprawnych. - Nikt nie jest bliżej świętości, niż dzieci i właśnie wy. I jesteście nam dani, by poprowadzić nas do świętości. 

Po tych wzruszających słowach rozpoczęła się zabawna "Wędrówka do krainy Oz".

W brawurowo zagranej sztuce zagrali: Andrzej Dobrosik, Małgorzata Domańska, Adam Dybka, Beata Góralczyk, Marek Bednarek, Renata Kowalska, Elżbieta Kraszewska, Izabela Landos, Łukasz Robert, Robert Panfilak, Milena Rabiega, Sylwia Szewczyk, Marta Szudarska, Ewa Szudzikowska, Marcin Szumigaj, Ewelina Magdziak, Arkadiusz Bratkowski, Leszek Knap, Izabela Stępień, Gabriel Perenc, Wojciech Gajzler i Jerzy Pacholski.

 

PSOUU - Koło w Pabianicach tworzą głównie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Praca Stowarzyszenia trwa od 1964 roku i jest bezpośrednią kontynuacją działalności Komitetów i Kół Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
Pabianickie koło jest jednym ze 125 kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym rozsianych po całej Polsce. Od września 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy ŚDS biorą udział w różnorodnych treningach i terapiach zajęciowych, mających na celu zdobycie nowych umiejętności, odkrycie zdolności indywidualnych i jednoczesne podtrzymanie umiejętności nabytych.