- Pokażemy filmy, które opowiadają o integracji i konfliktach, złożoności problemów wynikających ze współistnienia, które poprzez treść i formę będą prowokowały dyskusję, walczyły ze stereotypami, z czarno–białą oceną świata, pobudzały do zastanowienia i otwarcia się na innego – zapowiadają organizatorzy. - Zadajemy twórcom, widzom, wszystkim zainteresowanym otaczającym ich światem, ale i sobie samym, pytanie „Czego się boisz?”.

Szczegółowe informacje i program festiwalu na stronie: www.kinomuzeum.pl.