Spotkanie nie ma zadanego tematu, nie ma również określonej grupy odbiorców, uczestnicy nie zadają sobie pytań, nie prowadzą dyskusji, a na czyjąś opowieść mogą odpowiedzieć swoją.
Pomysł tworzenia “Kręgu” nawiązuje do podstawowego sposobu przekazywania wiedzy i budowania więzi, jaką jest bezpośrednia wymiana doświadczeń. W kręgu każdy uczestnik tworzy dzieło - opowieść, jak i jest odbiorcą. Przestrzeń budowana jest wspólnie. Nie ma wykonawcy i publiczności.
Mika Grochowska - artystka i autorka projektu - prowadziła „Krąg opowiadaczy“ już trzykrotnie. Łącznie wzięło w nim udział ok. 100 osób w wieku od 7 do 94 lat.
Historie, które opowiadano, były związane z rozmaitymi obszarami ludzkiego życia. Niektóre z nich były zabawne, niektóre zmyślone, inne bardzo intymne i poruszające.

Po raz pierwszy krąg będzie miał miejsce w Łodzi.

Spotkamy się osiem razy: 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04, 28.04 zawsze o godz. 18.00 w Galerii Szklarnia (ul. Targowa 61/63 w Łodzi).

http://www.szklarniaszkolyfilmowej.pl/event/2
https://www.facebook.com/kragopowiadaczy/?fref=ts