- Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie sztuką filmową, popularyzacja mało znanej twórczości filmowej oraz promocja autorów filmów nienudnych – wymienia Joanna Papuga-Rakowska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury.

Uczestnicy festiwalu mogą zgłaszać różną ilość filmów o dowolnej tematyce, zrealizowanych w każdej technice. Łączna długość filmików nie może jednak przekraczać 30 minut.     Obrazy wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać do 29 maja na adres: Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, z dopiskiem „PABIANKA”. Można je też wysłać mailem na adres: sekretariat@mokpabianice.eu.

Karta zgłoszeniowa i regulamin do pobrania ze strony mokpabianice.eu.