Pabianicki Klub Sportów Wodnych istnieje w Pabianicach już niemal 70 lat. Każdego roku w sezonie wiosenno-letnim żeglarze i żeglarki spotykają się w ośrodku w Nowym Duninowie, gdzie oddają się swojej pasji. Tam również odbywa się część praktyczna oraz egzaminy na rozmaite kursy, jakie można zrobić pod okiem wilków morskich z Pabianic.

Pierwszym z nich jest patent na żeglarza jachtowego. By do niego przystąpić, trzeba mieć ukończone 14 lat i… zdać egzamin. Teoretyczne przygotowanie do egzaminu odbywa się w weekendy w siedzibie PKSW (ul. Myśliwska 15), a część praktyczną zaplanowano od 27 kwietnia do 4 maja w Nowym Duninowie. Cena kursu to 570 zł plus koszt egzaminu (5-6 maja).

Jakie uprawnienia zdobywamy po takim egzaminie? Możemy kierować jachtami żaglowymi po wodach śródlądowych (bez ograniczeń) oraz prowadzić jachty żaglowe o długości do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich - 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Spotkanie organizacyjne w sprawie patentu na żeglarza jachtowego odbędzie się 18 marca (niedziela) o godz. 11.00 przy Myśliwskiej 15. Kontakt w sprawie kursu: Tadeusz Włodarczyk, tel. 799 069 867, tadeusz.wlodarczyk@o2.pl.

Drugim kursem, jaki możemy zrobić w PKSW, jest patent na sternika motorowodnego. Identycznie jak wyżej, by do niego podejść, trzeba skończyć 14 lat. Teorii nauczymy się w siedzibie klubu 10 i 17 marca oraz 14 kwietnia (soboty). Praktyki 11-13 maja w Duninowie. Egzamin zaplanowano 19-20 maja. Koszt kursu (bez egzaminu) to 600 zł. Kontakt: Maciej Biegaj, tel. 503 180 171, biuro@yachts4fun.pl.

Uprawnienia, jakie zdobywamy po egzaminie, to możliwość prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Trzeci kurs, na jaki zaprasza PKSW, to patent na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających. By móc go zrobić, trzeba mieć skończone 18 lat i posiadać co najmniej patent sternika motorowodnego. Praktykę i teorię zaplanowano w Nowym Duninowie 30 czerwca, a egzamin – 1 lipca. Koszt: 350 zł plus cena egzaminu. Osoba do kontaktu: Maciej Biegaj, tel. 503 180 171, biuro@yachts4fun.pl.

Kiedy zdamy egzamin, zyskujemy uprawnienia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego oraz uprawnienia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji (z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych).

Więcej o pabianickich żeglarza można dowiedzieć się na stronie www.zeglarzezpabianic.pl.