Gimnazjum nr 2 nosi imię Armii Krajowej. Co roku w rocznicę przemianowania Związku Żołnierzy Polskich w AK organizuje spotkanie młodzieży z kombatantami wojennymi. W tym roku uroczystość połączyli z obchodzonym po raz czwarty Dniem Żołnierzy Wyklętych.

Były wspomnienia o Danucie Sidzikównie „Ince” oraz o Zygmuncie Szendzielarzu  „Łupaszce". Opowiadała o nich młodzież z klas IIa i IIIb.

Krystian Rydzewski na co dzień jest harcerzem. W montażu słowno-muzycznym wystąpił w mundurze.

- Jest to historia przekazywana w innej formie, ciekawszej dla młodzieży, czy dla osób starszych. Chcemy w ten sposób pokazać sybirakom, żołnierzom AK, że interesujemy się historią – mówi.

Wykład okolicznościowy na temat „Wyzwolenie czy nowa okupacja?” wygłosił redaktor Leszek Żebrowski.