- Jesteśmy zaszczyceni i czujemy wielkie wyróżnienie – powiedziała po konkursie Agnieszka Jaksa, koordynatorka „Agrafki”.

5. edycję „Poszukiwany/Poszukiwana” ogłosiła Fabryka Aktywności Młodych FAM. Jak co roku, celem konkursu było pokazanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych animatorów pracujących z młodzieżą i wolontariuszy. Kandydatów mogły zgłaszać: szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne z terenu każdego województwa oraz formalne i nieformalne grupy wolontariackie.

Każdego roku jury wybiera 10 takich grup. Tym razem w tym gronie znalazła się też „Agrafka”.

- To motywujące, że ktoś zauważa aktywność i kreatywność pabianickiej młodzieży – podkreśliła Jaksa.

Miesiąc temu, dzięki wcześniejszym pracom wolontariuszy, Pabianice zdobyły zaszczytny tytuł Stolicy Dobrych Uczynków.

 

Grupa wolontarystyczna „Agrafka” działa od października 2005 roku. Jej celem jest bezinteresowna pomoc potrzebującym: dzieciom, młodzieży, osobom starszym i samotnym oraz niepełnosprawnym. Organizują i współorganizują pabianickie imprezy. Biorą też udział w wielu projektach, m.in. „WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście” czy „Wygramy Życie” (przy współpracy z Wielką Brytanią).
Grupa działa przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Każdy, kto czuje potrzebę pomagania innym, może do niej dołączyć.