Spotkanie „Park Słowackiego wczoraj, dziś i jutro” zorganizowali pracownicy muzeum i członkowie Stowarzyszenia na rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic.

Podczas przechadzki po parku muzealnicy opowiadali o historii parku i jego wyglądzie przed laty. Wykład na temat „Park na starych rycinach” poprowadził Łukasz Tarapacz. O roślinach, jakie możemy tam spotkać, opowiedział Tomasz Przybyliński. Z kolei Sławomira Ruta mówiła o okazach archeologicznych, jakie tu znaleziono.

Informacje na temat dziejów i przyrody parku pracownicy muzeum i członkowie stowarzyszenia pozyskali podczas prowadzonych przez nich badań.

Podsumowaniem wspólnego spaceru była prezentacja projektu przebudowy parku, który ma być wkrótce realizowany. Projekt przedstawiła Emilia Dąbek. Zmiany mają przywrócić mu pierwotny wygląd.