Spotkanie z poetą z Pabianic będzie połączone z benefisem 25-lecia pracy twórczej i promocją najnowszego tomiku poezji.

Zaplanowano je w piątek (28 października) o godz. 19.00 w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. św. Jana 10).

Wstęp wolny.

Rafał Zięba – kulturoznawca, teatrolog, manager kultury, autor wierszy, esejów, artykułów krytycznoliterackich i krytycznoteatralnych. Absolwent Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ. Interesuje się teatrem offowym; pośród tekstów zapoznanych myślicieli poszukuje inspiracji do pisania wierszy, pośród utworów poetyckich znajduje inspirację do namysłu. Mimo to nie uważa się za postmodernistę, bo wie, że postępowano tak od wieków. Choć pisze wiersze, nie lubi pojęcia poetyckości, ponieważ nie wierzy w istnienie takiego powszechnika.
Od 1992 zajmuje się pisaniem recenzji teatralnych oraz współuczestniczy w redagowaniu biuletynów festiwalowych Łódzkich Spotkań Teatralnych, Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich i in. przeglądów teatralnych odbywających się w Łodzi i okolicach.
Jego teksty dotyczące teatru oraz literatury publikowano w „Kalejdoskopie”, „Ruchu Teatralnym” i in. pismach kulturalnych na terenie Polski.
Od lat związany zawodowo z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi.