Festiwal skierowany jest do grup muzycznych działających na terenie województwa łódzkiego, których twórczość oscyluje w obrębie muzyki rockowo-popowej. Jego głównym celem jest prezentacja i promocja dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie województwa łódzkiego. W festiwal zaangażowały się m.in. Radio Łódź i „Dziennik Łódzki”.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 31 stycznia do godziny 14.00 w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury, osobiście, mailowo bądź listownie.

Autor najlepszej nazwy otrzyma miesięczny karnet do Kina Szpulka dla dwóch osób.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na: http://ldk.lodz.pl/wymysl-nazwe-nowego-festiwalu.asp.