IPN organizuje dwa konkursy: dla nauczycieli i studentów „70 lat po Burzy” oraz „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów” - skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Przesyłanie prac do pierwszego z konkursów mija 30 maja. Zadaniem jego uczestników jest przygotowanie scenariusza zajęć lekcyjnych na temat przebiegu akcji „Burza" w 1944 r. Szczegóły: http://ipn.gov.pl/konkursy-i-nagrody/konkurs-70-lat-po-burzy

Przesyłanie prac do drugiego z konkursów mija 19 maja. Jego celem jest przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne. Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia przedstawiona w pracy może być oparta na faktach lub być fikcją literacką opartą na wydarzeniach historycznych. Szczegóły: http://ipn.gov.pl/konkursy-i-nagrody/konkurs-nie-liczby-widze,-a-twarze...-literacki-obraz-zbrodni-totalitaryzmow