W piątek (12 września) w godz. 11.00-13.00 każdy zainteresowany działalnością placówki będzie miał okazję zapoznania się z zakresem usług w niej świadczonych. W programie przewiduje się również prezentacje poszczególnych pracowni, z możliwością uczestnictwa w zajęciach kulinarnych, krawieckich, plastycznych, muzycznych, teatralnych, w wizualizacji, rękodzielnictwie, relaksie oraz w zajęciach interpersonalnych i ruchowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się przy ul. Cichej 24.