Wystawę zaplanowano dniach 13–15 października w godzinach 9.00-17.00 w sali wystawowej ogrodu przy ul. Retkińskiej 39/65. Impreza pt. „Grzyby znane i mniej znane” organizowana jest przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym.

Na wystawie eksponowane będą grzyby zebrane w podłódzkich lasach, podzielone na 3 grupy: gatunki trujące, niejadalne i jadalne. Huby oraz grzyby wiosenne lub łatwo się rozkładające wystawiane będą w formie preparatów mokrych lub suszu. Każdy grzyb zaopatrzony zostanie w etykietę z nazwą gatunkową w języku polskim i łacińskim oraz informacją o przydatności do spożycia. Prezentowane będą ponadto grzyby zlichenizowane (porosty), charakteryzujące się wieloma specyficznymi właściwościami.

Podczas imprezy będzie można zapoznać się z informacjami o znaczeniu grzybów w przyrodzie, zasadach prawidłowego pozyskiwania grzybów w lesie, sposobach odróżniania grzybów trujących od podobnych do nich grzybów jadalnych oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia grzybami.

W trakcie wystawy mykolog udzielać będzie konsultacji.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny od strony ul. Retkińskiej 39/65.