- Jury zbiera się 5 czerwca - mówi Beata Nowak. - Kto chce wziąć w nim udział, może jeszcze nadesłać zdjęcia.

Otwarcie wystawy prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym „Planeta Pabianice 2009” 12 czerwca, godzina 18.00, Galeria „Ex Libris” Miejskiej Biblioteki Publicznej, ulica św. Jana 10. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jana Lorentowicza w Pabianicach, Pabianickie Towarzystwo Fotograficzne – Stowarzyszenie Twórców.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.


REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest ukazanie obrazu miasta Pabianic i życia mieszkańców we wszystkich jego przejawach i według swobodnej interpretacji twórczej autorów.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografii.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 fotografie.
4. Format prac: 20 x 30 do 40 x 50 cm. Panoramy maksymalnie 90 cm. Preferowany format prac 30 x 40 cm.
5. Technika wykonania prac dowolna.
6. Każda praca winna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz numer i tytuł
pracy zgodny z KARTĄ ZGŁOSZENIA.
7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest czytelne wypełnienie „KARTY ZGŁOSZENIA”
8. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawo do wystawiania i wykorzystywania w celach promocji miasta i konkursu zaakceptowanych fotografii na wszystkich polach eksploatacji.
9. Nadesłane prace oceniać będzie Jury w następującym składzie: Marek Kiel /AFRP/ - przewodniczący Jury, Ewa Maliszewska /ZPAP/, Beata Nowak /PTF/, Sławomir Łuczyński /SPAK/, Sławomir Grzejdziak /AFRP/
10. Jury przyzna nagrody regulaminowe: I miejsce, II miejsce, III miejsce i wyróżnienia.
11. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach ulica św. Jana
13. Ostateczny termin dostarczania prac 4 czerwiec 2009 r.
14. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi 12 czerwca 2009 roku w Galerii „Ex Libris” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach.
15. Wszelkie pytania dotyczące warunków konkursu i interpretacji regulaminu należy zgłaszać do organizatorów i komisarzy konkursu.
16. Komisarze konkursu:
Krzysztof Niewiadomy /PTF/ planetx@wp.pl
Maciej Michalski /AFRP/ mm7777@vp.pl
17. Prace można odbierać osobiście w MBP po zakończeniu wystawy pokonkursowej od
dnia 14 września 2009 roku.
 

Foto:

To jedno z najpiękniejszych zdjęć Pabianic autorstwa Mateusza Czekalskiego można oglądać na picasaweb.google.com/nmofmak/