ad

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach zaprasza na wykład Przemysława Stępnia "Kościół łódzki w stanie wojennym". Spotkanie połączone zostanie z promocją książki autorstwa referenta, wydanej nakładem Wydawnictwa Archidiecezjalnego Łódzkiego, pod tytułem "Pomoc duchowieństwa łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w stanie wojennym". Będzie również możliwość jej kupienia.

Autor opowie o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego w Łodzi i okolicach oraz sytuacji społeczeństwa w jego okresie. Zasadniczą część referatu stanowić będzie analiza: reakcji kościoła łódzkiego na stan wojenny, działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uwięzionym, Internowanym i Ich Rodzinom, oraz Ośrodka Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy, a także problemów związanych z dystrybucją darów.

Spotkanie Klubu odbędzie się 26 marca (czwartek) o godzinie 17.00 w sali przy ul. Kilińskiego 8.