Projekty młodych designerów zaprezentowane zostaną podczas wystawy Graduation Show 2015. Projekty dyplomowe koncentrują się wokół zagadnień ciała – jego niedoskonałości i sposobu traktowania, interakcji budowanej dziś przede wszystkim przy użyciu nowych mediów oraz kulturowego i społecznego wymiaru kuchni i posiłku.

School of Form, powołana do istnienia w 2011 roku jako katedra wzornictwa Uniwersytetu SWPS, w pionierski sposób włączyła do programu dydaktycznego z dziedziny projektowania nauki humanistyczne: antropologię, filozofię, socjologię i psychologię. W zamierzeniach założycieli i autorów programu nauczania, szkoła ma kształcić świadomych na zmiany społeczne, bacznie obserwujących świat, uwrażliwionych na kulturę i jej dziedzictwo, projektantów.

Otwarcie 9. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi zaplanowano 8 października o godzinie 18.30 w Centrum Festiwalowym 1 przy ul. Tymienieckiego 3.

Więcej informacji na temat festiwalu znaleźć można na stronie: http://lodzdesign.com/.