Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta (ul. Kościuszki 14) zaprasza w piątek 15 listopada o godz. 18.00 na otwarcie wystawy prac autorstwa uczestników II edycji Międzynarodowego Ekologicznego Projektu Artystycznego „Piękno Ziemi Łódzkiej”.

Na ekspozycji w galerii MOK-u dzieła zaprezentuje piętnaście osób, z czego dwie z Czech i jedna z Francji. Artyści w ramach trwającego we wrześniu projektu podczas plenerów zorganizowanych w kilku najciekawszych miejscach naszego regionu utrwalali na płótnie lub na papierze piękno ziemi łódzkiej.

Wystawa „Piękno Ziemi łódzkiej” wędrować będzie po galeriach i placówkach gmin całego regionu. Miejski Ośrodek Kultury wyda też katalog, który dostępny będzie podczas wernisażu.