- Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących. Każdy z autorów może nadesłać do 5 zdjęć – mówi Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. - Ich technika wykonania jest dowolna.

Prace w formacie JPG lub TIFF o wymiarach min 1.200x1.600 pikseli należy nadsyłać na adres: tvpromok@wp.pl w formie załączników do listu elektronicznego do 16 listopada.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada.

Szczegóły na stronie internetowej MOK-u: http://mokpabianice.eu/