Na ekspozycji w galerii MOK-u dzieła zaprezentuje 16 uczestników III edycji tego artystycznego wydarzenia. W gronie tym znaleźli się: Anna Pacholik, Konrad Knorowski, Danuta Otomańska, Małgorzata Jasińska, Czesława Zięba, Sławomir Łuczyński, Zbigniew Didoch, Elżbieta Gozdek, Elżbieta Jaguszewska, Grażyna Adamczyk, Przemysław Tomaszewski, Anna Możyszek, Iwona Bobrycz oraz artyści z Czech - Bratisłav Kovarik, Lubomír Lichý i Jiri Novak.

Później, tak jak to było podczas II edycji projektu, wystawa „Piękno Ziemi Łódzkiej” wędrować będzie po galeriach i placówkach kulturalnych gmin regionu łódzkiego. Miejski Ośrodek Kultury wyda też katalog ze zdjęciami prac artystów.