25 listopada o godz. 18.00 w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (ul. Zachodnia 54/56) - otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Mam prawo się bać”.

Wystawa jest zwieńczeniem projektu, w ramach którego odbyły się warsztaty psychologiczne i fotograficzne dla dwóch grup: osób dorosłych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu oraz młodzieży wychowującej się w środowisku, w którym alkohol stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń. Po wprowadzeniu w podstawy fotografii uczestnicy sami wykonali zdjęcia, a wystawa prezentuje efekty ich pracy.

Uczestnicy uchwycili w obiektywnie swoje stłumione uczucia i skryte lęki, tym samym odpowiadając na pytanie: „czego się boję?”. Ich fotografie są nie tylko zapisem skrywanych na co dzień emocji, ale też dowodem na to, że kreatywność można rozbudzić w każdym człowieku.

W projekcie udział wzięli wychowankowie Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi oraz osoby uczęszczające na terapię leczenia uzależnień w łódzkiej fundacji Uwolnienie.

Pomysłodawcami projektu, którego zwieńczeniem jest wystawa, są studenci pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego: Wiktor Binięda i Michał Buchowicz, a koordynowany jest on przez organizację public relations Image Group.

Wystawę będzie można oglądać w dniach 25 listopada – 4 grudnia w godzinach otwarcia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.