Andrzej Fydrych i Fabryka Wełny przy ul. Zamkowej 2 zapraszają na wernisaż sztuki dziś, 4 grudnia o godz. 18.00. Autor zaprezentuje na wystawie wybrane prace graficzne oraz malarskie, które są formą syntezy sztuk wynikających z muzycznych inspiracji autora. Andrzej Fydrych poza pracami graficznymi zrealizował cykl malarski będący subiektywną refleksją nad własnymi kompozycjami muzycznymi, mającymi swoje źródło w muzyce elektronicznej. Wystawie towarzyszyć będzie audiowizualna prezentacja bezpośrednio odnosząca się do ekspozycji  malarskiego cyklu. Muzyka stanowi nierozłączną część wystawy.

(…) Spotkanie z tą intrygującą audio i wizualnie twórczością jest wartościowym doznaniem – dla jednych na poziomie czysto estetycznym i sensualnym, dla innych w obszarze mentalnym lub duchowym. Konsekwentnie i na swój sposób metodycznie badając możliwości wizualnego zapisu przepływu dźwięku przez formę plastyczną, łódzki artysta wpisuje się w wielowiekowe poszukiwania porządku w otaczającym nas chaosie, uniwersalnej harmonii i ładu, rozumianego dosłownie ale i abstrakcyjnie. Fascynuje go dualizm przeciwstawnych pojęć, jak np. dobro i zło; symbioza sztuk wyrażająca się w łączeniu muzyki i malarstwa. To sztuka sugestywna i liryczna, a przy tym zdyscyplinowana warsztatowo i kompozycyjnie, sztuka inspirowana życiem i życie afirmująca, co rzadko się dziś we współczesnym malarstwie zdarza – niosąca pozytywny ładunek myśli, emocji i energii. Autor przyporządkowuje swoje aktualne poczynania do nadrealizmu, ja jednak widziałabym w nich echa tradycji łódzkiego konstruktywizmu i myślenia awangardowego, progresywnego  i  otwartego. Jego twórczość jest bowiem ewoluującym procesem, którego źródła tkwią w rzeźbie i grafice warsztatowej - mówi Monika Nowakowska, historyk sztuki z Urzędu Miasta Łodzi.

Wystawa potrwa do 21 grudnia.