{"success":false,"msg":"G\u0142osowanie w tej sondzie zosta\u0142o zamkni\u0119te 2019-05-30 23:59:00!","result":[]}