Zuzanna Mokros - zawodniczka Azymutu, zajela 2. miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet na 4,7 km w IV Światowym Dniu Biegania w Arturówku w Łodzi. Nasze gratulacje!