Liczna grupa pabianiczan wzięła udział w pabianickim finale akcji „Cała Polska biega”. Uczestnicy biegu na obiektach MOSiR-u rywalizowali w trzech kategoriach: open (startowali wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku), gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych.

Wyniki biegu w Pabianicach

Szkoły Podstawowe :
Chłopcy : 1. Hubert Maciaszek ( SP3 ), 2. Łukasz Szlukier (SP3), 3. Damian Knop (SP5)
Dziewczęta : Magdalena Jakubowska (SP3), Izabela Olczak (SP3), Magdalena Rogalska (SP3)

Gimnazja :
Chłopcy : 1. Damian Walczak, 2. Adrian Wróbel, 3. Kamil Kierzek - wszyscy Gimnazjum nr 1
Dziewczęta : 1. Kalina Pietrzak, 2. Justyna Hagner, 3. Iweta Tomaszewska - wszyscy Gimnazjum nr 3

Bieg otwarty - kategoria OPEN :
Mężczyźni : 1. Krzysztof Rynkiewicz, 2. Piotr Winczewski, 3. Maciej Szewc
Kobiety : 1. Krystyna Kucharek, 2. Magdalena Rynkiewicz, 3. Magdalena Gajda

Najwięcej uczestników ( 66 osób ) zgłosiła do biegu Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymując tym samym puchar Prezydenta za najliczniejszy udział w akcji "Cała Polska Biega" w Pabianicach i propagowanie biegania wśród dzieci i młodzieży. Najlepsi w poszczególnych biegach otrzymali puchary i medale ufundowane przez prezydenta Zbigniewa Dychto i okazjonalne dyplomy akcji "Cała Polska Biega".