Start i meta zawodów tradycyjnie będą na ul. Wajsówny (przy supermarkecie Carrefour). Trasa biegu: ul. Popławska – ul. Waltera-Jankego – ul. Smugowa – ul. Wajsówny (jedna pętla 1.200 m). Długość trasy: 2.400 metrów dla młodzieży do lat 18, 3.600 m dla kategorii open.

Zgłoszenia do biegu przyjmuje sekretariat MDK-u, ul. Pułaskiego 38 (tel. 42 215 20 93) w terminie do 21 czerwca lub na miejscu w dniu zawodów do godz. 11.00. Zawodnicy startujący w kat. młodzieżowej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu. Wszyscy startujący muszą okazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna).
Zawodnicy będą sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacjach wiekowych, tj. kat. przedszkolna do 6 lat (rocznik 2007 i młodsi), kat. dziecięca 7-10 lat, kat. młodzieżowe 11-15 lat i 16-18 lat, kategorie open 19-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej z rozgraniczeniem na kobiety i mężczyzn. Zgłoszenia do zawodów w dniu biegu rozpoczną się o godz. 10.00. Początek zawodów o godz. 11.00, a przewidywane zakończenie to godz. 12.30.