Podczas dzisiejszego 12. Biegu Wajsówny organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury, przyznał też nagrody specjalne. Dostały je: najliczniej reprezentowana szkoła, najmłodszy i najstarszy zawodnik, najliczniejsza rodzina.

Najmłodszą uczestniczką biegu była 2-letnia Kaja Gościłowicz. Na podium stanęła razem z najstarszym zawodnikiem wyścigu, 66-letnim Kazimierzem Makowskim.

Najliczniej reprezentowaną szkołą był, jak co roku, Zespół Szkół nr 3, a najliczniej reprezentowanym klubem – Azymut.

Rodziną, która wygrała w kategorii najliczniejszej, była rodzina Pabichów, licząca aż siedmioro zawodników.

Tutaj znajdziesz WYNIKI BIEGU.