Dziś inspektorzy odebrali boisko ze sztuczną nawierzchnią - przy Zespole Szkół nr 2 (ul. św. Jana). Pozostały jeszcze prace porządkowe: rozścielenie granulatu, uporządkowanie terenu wokół boiska i między krawężnikami a siatką. Nie można tego zrobić teraz z powodu niskich temperatur. Roboty porządkowe mają być dokończone do 31 kwietnia. Całkowity koszt prac - 612.019 zł. Od tej kwoty zostanie potrącone 50.000 zł na dokończenie prac.
Do piątku na terenie boiska ma być zamontowany monitoring. 
Oświetlenie będzie założone na początku stycznia.