Nasi reprezentanci Polski walczyli w grupie 15-latków w wadze 44 kg. Spisali się fantastycznie, pokazując, że powołanie do kadry narodowej nie było dziełem przypadku. Aleks Kowalski wywalczył złoto w NoGI i srebro w GI, zaś Artur Szymański zdobył złoto w GI i srebro w NoGI. Gratulujemy!