W projekcie budżetu na 2020 rok, który został wczoraj pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu, znajduje się kwota 1.000.000 zł na kulturę fizyczną (827.800 zł - dotacje na sport, 140.000 zł - stypendia sportowe, 32.200 zł - pozostała działalność, w tym nagrody konkursowe).

Przewodniczącym został wybrany ponownie Paweł Triemer, wiceprzewodniczącym Zbigniew Grzanka, sekretarzem Łukasz Stencel.

Pełny skład Rady Sportu:
Paweł Triemer – przedstawiciel klubu PTC Pabianice
Jacek Zarzycki – przedstawiciel Klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice
Bartosz Gościłowicz – przedstawiciel Klubu SPR „Pabiks” Pabianice
Jerzy Woźniak - przedstawiciel Klubu UKS „Azymut” Pabianice
Zbigniew Grzanka – przedstawiciel Klubu PTK Pabianice
Rafał Grenda – przedstawiciel Klubu UKS „Korona” Pabianice
Krzysztof Grzegorek – przedstawiciel Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych
Przemysław Pawłowski – przedstawiciel Klubu „Zjednoczeni” Pabianice
Cezary Marciniak – przedstawiciel Pabianickiego Klubu Koszykówki ’99
Piotr Adamski – przedstawiciel MOSiR w Pabianicach
Dariusz Kopa - przedstawiciel obiektów PTC
Grażyna Wójcik – przedstawiciel nauczycieli pabianickich szkół – organizator sportu szkolnego
Łukasz Stencel – przedstawiciel Urzędu Miejskiego
Krzysztof Rąkowski – przedstawiciel Rady Miejskiej.

Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym dla prezydenta miasta. Członkowie rady pełnią funkcję społecznie. Kadencja trwa dwa lata.