Przewidywane są zajęcia teoretyczne, które będą odbywały się w poniedziałki oraz środy, na platformie Teams, w godzinach 19-21. Po zajęciach teoretycznych odbędą się zajęcia praktyczne na sali. Kurs prowadzić będą m.in. sędziowie z doświadczeniem zdobywanym na rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki.

Kurs zakończony zostanie egzaminem, który odbędzie się na przełomie roku. Będzie on składał się z 25 pytań z przepisów gry w koszykówkę. Po zdaniu egzaminu, kandydaci otrzymają licencje i będą uprawnieni do prowadzenia spotkań okręgowych, meczów amatorskich i turniejów, jeszcze w sezonie 2021/22.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na 4 października 2021 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres e-mail: sedziowie@lzkosz.pl

Odpłatność za kurs wynosi tylko 100 zł.

Opłaty należy dokonać na konto Wydziału Sędziowskiego ŁZKosz do 30 września 2021 roku (nr konta: 53 1140 2004 0000 3602 7480 5450, tytułem OPŁATA ZA KURS - IMIĘ I NAZWISKO).