Wydział Sędziowski w Łodzi organizuje kurs na sędziego piłki nożnej. Zajęcia rozpoczną się 15 stycznia 2011 roku na obiektach UKS SMS Łódź /Łódź, Milionowa 12.
Wszyscy chętni proszeni są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres lodzki@zpn.pl lub dostarczenie do siedziby ŁZPN mieszczącej się w Łodzi przy ul Próchnika 5.
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie (lub w trakcie nauki),
- sprawność fizyczna,
- ogólna znajomość zagadnień piłkarskich.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2010 roku. Szacunkowy koszt kursu - około 200 zł.

 

Ogłoszenie to widnieje na stronie http://www.lzpn.org/news.php?id=184