Na obradach Rady Sportu przedstawiono dwie strategie rozwoju sportu w Pabianicach na najbliższe lata. Ich autorami byli Piotr Adamski i Włodzimierz Stawicki.
Obie z nich zakładają połączenie sekcji piłkarskich Włókniarza i PTC. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest to pusty slogan, bo podziały między działaczami obu klubów są bardzo głębokie.
Prezes Włókniarza Jarosław Kosmala podjął współpracę z SMS Łódź, bo jak stwierdził na propozycję połączenia Włókniarza z sekcją PTC nie usłyszał odzewu. Prezes PTC, Tadeusz Feliksiński przez cały czas tajemniczo milczał.