Turniej odbędzie się 7 czerwca (godz. 9.00-16.00) w ramach obchodów XXXVII Dni Pabianic. Mecze grupowe i runda finałowa odbędą się na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3. Mecze będą trwały 2 razy po 10 minut. Drużyny w turnieju zostaną podzielone na grupy. Jakie są zasady? W turnieju mogą brać udział pracownicy i osoby bezpośrednio związane z firmą i instytucją, którą reprezentują. Drużyny mogą grać w składach 6-osobowych (5 + bramkarz) i max. 4 rezerwowych – łącznie max. 10 osób w składzie. W jednej drużynie może występować (być w składzie) max. 3 zawodników, grających obecnie w rozgrywkach ligowych seniorów w klasie rozgrywkowej „A” i okręgowej. Zawodnicy z wyższych klas rozgrywkowych nie mogą występować w turnieju. Najlepsze drużyny z grup awansują do rundy finałowej - szczegółowy system gier podany będzie w harmonogramie. Drużyna i zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny i słowa, za przestrzeganie zasad regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja Drużyny można zgłaszać mailowo na adres lstencel@um.pabianice.pl lub lukasz_stencel@op.pl, albo na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 w godz. 16.00-21.00 (lepszą formą byłoby zgłoszenie mailem). W zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana, adres e-mail kapitana, numer telefonu do kapitana.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nastąpi losowanie grup i ustalenie szczegółowego harmonogramu gier. Harmonogram zostanie wysłany na adres e-mail kapitanów drużyn najpóźniej do 2 czerwca.

Ze względu na konieczność rozegrania turnieju w ciągu 1 dnia, w odpowiednim zakresie godzin, ilość drużyn w turnieju może być ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.