Piłkarze amatorzy zagrają w hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Orlej 1. Jest to turniej w kategorii open, w którym występować mogą drużyny męskie od lat 16. W składzie drużyny może być maksymalnie 10 osób, na boisku jednocześnie może grać 5 zawodników (4 + bramkarz). Obowiązują „lotne zmiany”.
Turniej odbędzie się w godzinach 9.00-16.00.

Czas trwania poszczególnych meczów uzależniony jest od ilości przyjętych do turnieju drużyn.

Zgłoszenia drużyn należy przesyłać do 18 lutego na adres e-mail: lukasz_stencel@op.pl

Liczba drużyn w turnieju ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać:
-   imię i nazwisko kapitana, e-mail, nr telefonu,
-   nazwę drużyny.

W drużynach nie mogą występować zawodnicy występujący w klubach w rozgrywkach ligowych od V ligi wzwyż.
Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe, medale i puchary. Po otrzymaniu i przyjęciu zgłoszenia organizatorzy prześlą dokładny regulamin i harmonogram turnieju oraz wszystkie szczegółowe informacje i zasady, które zostaną omówione także w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem.