Turniej będzie odbywać się w dniach 10-11 maja.
10 maja godz. 9.00 - mecze grupowe, czas trwania w zależności od ilości drużyn.
11 maja godz. 9.00 - mecze finałowe, runda finałowa.

Zawody będą rozgrywane na boisku Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Moniuszki 132.
Do turnieju zgłosić się mogą drużyny składające się z młodzieży powyżej 16. roku życia oraz z dorosłych. W jednej drużynie może być maksymalnie 10 osób. Mecze trwać będą 2x7 minut, a w rundzie finałowej 2x10 minut. W jednej drużynie może występować max. 4 zawodników grających obecnie w rozgrywkach ligowych seniorów w klasie rozgrywkowej i klasie okręgowej. Zawodnicy z wyższych klas rozgrywkowych nie mogą występować w turnieju.

Drużyny można zgłaszać na adres e-mail: lukasz_stencel@op.pl lub na boisku Orlik przy I LO w godz. 17.00 – 20.00 (lepiej przez mail). W zgłoszeniu należy koniecznie podać:

- nazwę drużyny,

- imię i nazwisko kapitana,

- adres e-mail kapitana,

- numer telefonu do kapitana.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nastąpi losowanie grup i ustalenie szczegółowego harmonogramu gier wraz z godzinami gry w każdej grupie. Harmonogram zostanie wysłany na adres e-mail kapitanów drużyn najpóźniej do 5 maja.

Uwaga! Ze względu na konieczność rozegrania turnieju w ciągu 2 dni ilość drużyn w turnieju jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń!