Seanse odbywać będą się w kinie Kinematograf (Muzeum Kinematografii) w Łodzi przy pl. Zwycięstwa 1 w godz. 9.00-12.00 (seans dla młodzieży), godz. 14.00-17.00 (seans dla dorosłych).

13 kwietnia, w związku z 75. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w ponad 20 miastach Polski (łącznie 30 miejsc emisji) Instytut Pamięci Narodowej organizuje 6. przegląd filmowy „Echa Katynia”. W jego ramach pokazane zostaną filmy dotyczące zbrodni katyńskiej i innych represji komunistycznych.

W tegorocznej edycji przeglądu znalazło się 5 filmów nawiązujących do tragedii sprzed 75 lat, pokazujących jej upamiętnienie we współczesnej Polsce i na świecie, a także będących refleksją nad systemem komunistycznym. Są to dzieła reżyserów polskich i zagranicznych.