Od listopada są wypłacane stypendium socjalne przez Urząd Miejski. Dostaną je dzieci z domów, w których na jedną osobę dochód nie przekracza 351 zł miesięcznie. Są to pieniądze z Ministerstwa Finansów. Najwyższe stypendium wynosi 96 zł miesięcznie. Kto ma dochód od 100 do 351 zł na osobę w rodzinie, dostanie 80 zł stypendium. – W zeszłym roku było 700 uczniów, którym płaciliśmy stypendia socjalne – wylicza Dariusz Wypych, wiceprezydent. – W tym roku zgłosiło się 469 osób. Dlatego zostanie pieniędzy. W lutym będzie można składać do Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 16 podania o jednorazowe wyrównanie w wysokości 220 zł.