Na profilaktyczne badania gęstości kości, pozwalających na wykrycie we wczesnej fazie pierwszych objawów osteoporozy, zaprasza Urząd Miejski.

Badania odbędą się 24 października (sobota) w ambulansie ustawionym przed Urzędem Miejskim przy ul. Zamkowej 16. Cena promocyjna badania wynosi 20 zł. Koordynatorem akcji będzie dr Paweł Witkowski. W przypadku, gdy badanie wykaże symptomy choroby, zapewniona zostanie dalsza opieka lekarska i hospitalizacja.