Refundowane przez NFZ badanie cytologiczne w ramach programu można będzie wykonać w Pabianickim Centrum Medycznym 8 marca. W Poradni „K” na terenie przychodni specjalistycznej na panie czekać będą: ginekolog – położnik, lek. med. Magdalena Małolepsza oraz położne Barbara Morzyszek i Beata Dobroszek.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet. W Polsce rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet.

Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwoli na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, zabezpieczającego przed dalszym rozwojem choroby i umożliwiającego całkowite wyleczenie.

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są między innymi:

  • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),

  • wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45. a 55. rokiem życia,

  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

  • duża liczba partnerów seksualnych,

  • duża liczba odbytych porodów,

  • niski status społeczny i ekonomiczny,

  • palenie papierosów,

  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

 

Program składa się z 3 etapów. Etap podstawowy polega na pobraniu przez lekarza lub położną rozmazu cytologicznego z szyjki macicy w gabinecie ginekologicznym. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy. Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków. Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy, zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.