Samorząd województwa łódzkiego w 2013 roku finansuje realizację kilku programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Szczegółowe informacje na temat ww. programów są dostępne na stronie internetowej www.profilaktyka.lodzkie.pl

W przypadku dzieci i młodzieży realizowane programy mają na celu m.in. zapobieganie zaburzeniom depresyjnym oraz wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza. Działania skierowane do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego pozwalają na zapobieganie i wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 2 oraz wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Na terenie powiatu pabianickiego realizowany jest program „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”. Bezpłatne badania wzroku dzieci w wieku 4-5 lat są wykonywane przy ul. Kilińskiego 33 – Prywatna Praktyka Okulistyczna (tel. 42 227-00-74).