Od godz. 10.00 do 14.00 terapeuci będą udzielać bezpłatnych porad.

Kiedy powinniśmy zgłosić się do Poradni Wychowawczej?

Bardzo wielu rodziców przeżywających problemy wychowawcze zadaje sobie pytanie, czy nie nadszedł już czas, by zwrócić się o pomoc do specjalisty. Jakie sytuacje powinny skłonić nas do podjęcia takiego kroku oraz gdzie szukać pomocy? Najczęstsze problemy, z którymi borykają się rodzice w dzisiejszych czasach to:

- trudności wychowawcze (agresywne zachowanie, nieposłuszeństwo),

- okłamywanie, drobne kradzieże, ucieczki,

- nerwowe zachowanie (niepokój, brak koncentracji, nadpobudliwość, senność, moczenie się, lękliwość),

- opóźnienia w szkole względem rówieśników (trudności z czytaniem i pisaniem, nienadążanie za zadaniami w grupie rówieśników),

- samookaleczanie się,

- uzależnienia od substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki),

- uzależnienia od internetu, gier i mediów,

- problemy z wyborem zawodu (wybór szkoły zgodny z zainteresowaniami oraz ze względu na posiadane predyspozycje),

- nieadekwatne do wieku i sytuacji zachowania seksualne (onanizm, nadmierne zainteresowania erotyczne),

- zaburzenia somatyczne i psychosomatyczne (bóle głowy i żołądka, wymioty, nadwaga lub niedowaga).

Jeżeli dzieci przejawiają tego typu zachowania, powinno one być wystarczającym sygnałem dla rodziców, by skonsultować się z psychologiem, pedagogiem lub terapeutą.

Gdzie możemy zasięgnąć porady i oczekiwać profesjonalnej pomocy? Niestety, bardzo często okazuje się, że obecność w szkołach psychologa i pedagoga szkolnego nie wystarcza. W szkołach jest zbyt dużo dzieci i o wiele za mało kadry! Sytuacja ta nie pozwala na zachowanie odpowiednich relacji między dziećmi i ich opiekunami, co w konsekwencji prowadzi do wielu zaniedbań. Dzieci bardzo często narzekają na brak uwagi i instrumentalne traktowanie ich ze strony dorosłych. W tej sytuacji warto poszukać miejsca, w którym poświęci się naszym dzieciom tyle czasu i uwagi, ile będą faktycznie potrzebowały.

Jednym z takich miejsc jest Poradnia Wychowawcza przy NZOZ Eskulap w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8. Informacje o Dniach Otwartych pod tel. 789–255 – 815.