W piątek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Bugaj opanowali młodzi ludzie z czerwonymi krzyżami na koszulkach. To byli uczestnicy II Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
W zawodach wzięło udział 8 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  które wystawiły pięcioosobowe drużyny. Młodzi ratownicy sprawdzali swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy na 8 stacjach, odpowiadali na pytania w teście wiedzy, mieli też sprawdzian ze sprawności fizycznej.
Na stacjach musieli zaopatrzyć rannych i poszkodowanych. Mieli do czynienia z otwartym złamaniem nogi, atakiem padaczki, obcięciem stopy kosiarką elektryczną. Ratowali „wisielca” i policjantkę z podejrzeniem zawału oraz rowerzystę, który miał wbity w pierś nóż. W restauracji mieli do czynienia z gościem, który zadławił się mięsem, a drugi poparzył się wrzątkiem.
Działania ratowników oceniali instruktorzy PCK.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 369,6 pkt. i pierwsze miejsce zajęła drużyna z ZS nr 2 w Pabianicach, drugie miejsce (366,8 pkt.) - II LO, trzecie (356 pkt.) – I LO, a czwarta (241,6 pkt.) była drużyna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na Widzewie. Wśród gimnazjów najlepsza okazała się ekipa z Gimnzajum w Dłutowie (338 pkt.), na drugim miejscu znalazło się Gimnazjum nr 3 z Pabianic, trzecie było Gimnazjum w Dobroniu (324,4 pkt.), a czwarte Gimnazjum w Ksawerowie (294 pkt.).