Zakończyła sie kolejna edycja konkursu ekologicznego pod nazwą „Więcej owoców, kwiatów i zdrowej żywności”. W tegorocznym konkursie udział wzięło 12 Kół Gospodyń Wiejskich skupionych w Gminnej Radzie Kobiet Gminy Pabianice i Ksawerów. Przy ocenie ogrodów komisja brała pod uwagę:

  • rodzaje i gatunki warzyw, roślin jagodowych i upraw sadowniczych,

  • stan upraw i pielęgnację,

  • dobór roślin kwiatowych (jednoroczne, wieloletnie, pnącza, przemienność kwitnień od wiosny do jesieni),

  • rozplanowanie i kompozycję roślin ozdobnych,

  • ogólny wygląd gospodarstwa i czystość obejść.

Zadanie komisji przy wyborze trzech pierwszych miejsc jest bardzo trudne. Dlatego podsumowanie konkursu nastąpi w dopiero w październiku.