W przekonaniu tym utwierdzają ich informacje o normach, jakie spełniają kolejne z nich, a także o certyfikatach, jakie posiadają produkty mniej i bardziej znanych firm. Na czym jednak polega badanie zabawek i na ile jest wiarygodne?

Badania zabawek – definicja


Badanie zabawek nie polega jedynie na ocenie, czy są one rozwiązaniami wysokiej jakości. Owszem, kluczowe znaczenie wydaje się mieć sprawdzanie ich pod kątem mechanicznym, równie istotna jest jednak ocena tego, czy nie będą one stwarzały zagrożenia dla dzieci w ujęciu chemicznym. Jest to o tyle ważne, że dziecięca wyobraźnia podsuwa zwykle znacznie bardziej nietuzinkowe rozwiązania niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych. To, co rodzicom wydaje się zbyt czasochłonne lub nieodpowiedzialne, przez dzieci jest odbierane przeważnie jako intrygujące wyzwanie. Nawet pomimo stałej opieki nad maluchem, nie można przewidzieć wszystkich form zagrożenia, na jakie narazi się dziecko. Właśnie dlatego tak ważna jest pewność tego, że zabawka nie okaże się dodatkowym zagrożeniem, skoro dziecko samo stwarza ich sobie tak wiele.

Jak bada się zabawki?


Wielu producentów zabawek z pewnością nie miałoby nic przeciwko temu, aby wykonywanie badań powierzyć właśnie im. Wiązałoby się to jednak zawsze z ryzykiem nadużyć, a choć nie można z góry zakładać nieuczciwości, zawsze dobrze jest mieć pewność, że zrobiło się wszystko, aby jej zapobiec. Istnieją więc specjalne podmioty, które zajmują się kompleksowym i fachowym sprawdzaniem, na ile bezpieczny jest dany produkt zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z zabawką stworzoną z myślą o dzieciach.
Szczególnie ważne wydaje się w tym kontekście badanie zabawek pod kątem chemicznych, te bowiem sprawdza zgodność zabawek z wymogami norm takich, jak choćby Dyrektywa 2009/48/WE. Oczywiście, idealna jest sytuacja, w której zabawki są wolne od tak zwanych substancji niebezpiecznych. Jeśli jednak takie w nich występują, co potwierdzają badania laboratoryjne, dzięki normom możemy liczyć na to, że zostaną w odpowiedni sposób oznaczone.
Dzięki badaniom laboratoryjnym możemy liczyć również na profesjonalną ocenę mechanicznej jakości zabawek, a także zagrożeń, jakie stwarzają. Zabawki bada się także pod kątem ich palności. Tak fizyczne, jak i mechaniczne właściwości zabawek odpowiadają za to, do jakiego stopnia są one bezpieczne z dziecięcej perspektywy. Nawet, jeśli ich wykonanie nie odpowiada każdemu producentowi, satysfakcjonuje kupujących. Nikt nie chce przecież wejść w posiadanie rozwiązania, które może stanowić zagrożenie dla małego użytkownika i nawet, jeśli argument cenowy ma znaczenie przy zakupie, jakość i bezpieczeństwo są postrzegane jako o wiele bardziej istotne czynniki.

Gdzie wykonuje się badania


Nie każdy podmiot, który chce przeprowadzać badania zabawek, jest do tego uprawniony. Same firmy badawcze również podlegają ocenie, tak pod kątem posiadanego przez nie sprzętu, jak i doświadczenia kadry zajmującej się badaniami.